Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

GIS

Jag har under två års tid studerat GIS, geografiska informationssystem vid Siljansutbildarnas kvalificerade yrkesutbildning i ämnet. Jag tycker att studietiden var givande och ämnet intressant. När jag nu bygger en egen hemsida tänker jag att det är på sin plats att presentera några GIS-projekt som jag har arbetat med. Titta på GIS-länkarna till vänster.

När jag träffar människor i olika sammanhang och det kommer på tal att jag har studerat GIS vet de ofta inte vad det är. Jag tänkte därför börja med att allmänt presentera vad GIS är.

Källa: "Geografisk informationsbehandling" Lars Eklundh

Innehåll

Vad är GIS?

Delarna i ett GIS

Varför GIS?

Vad är GIS?

GIS betyder geografiska informationssystem och är ett datorbaserat system för:

Tillbaka till innehållsförteckning

e

Delarna i ett GIS

De delar som ett GIS består av framgår av figuren nedan.

e

Alla fem beståndsdelar är viktiga. Hårdvara är dator, skrivare skanner o.s.v.

Mjukvara kan som i exemplet vara ESRIs ArcGIS 8 men kan lika väl vara Mapinfo eller någon annan GIS programvara.

Data är en viktig del, utan data inget GIS.

Regler är en bit som lätt blir bortglömd. Det handlar om att sätta upp regler för systemet. T ex hur data ska lagras, Vem ska ha tillgång till systemet? Vad ska systemet användas till?

e

Tillbaka till innehållsförteckning

e

Varför GIS?

Varför ska då en organisation införa GIS?
Finns det några vinster med att införa ett nytt arbetssätt?

Att införa ett GIS i organisationen leder ofta till:

De här vinsterna kommer naturligtvis inte av sig själva, det krävs en del.

Det krävs anpassning av:

Till det digitala sättet att arbeta

e

Tillbaka till innehållsförteckning

e

2004-09-12

e