Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

Fältdatainsamling med GPS och GIS applikation för
Orsa Besparingsskog

e

2004-05-28

Ett projekt jag genomförde för Orsa Besparingsskog våren 2003 som examensarbete.

Nedan följer en presentation av projektet sammanfattat i punktform. Om intresse finns för en mer detaljerad redovisning, eller om det finns frågor, kontakta mig:

mailto Per Ljuden: tbr254z@tninet.se

Innehåll

Syfte Och Mål

Projektbeskrivning

Hjälpmedel

Vad är GPS?

Resultat

Fältdatainsamlingssystem

e

Syfte Och Mål

e

Mål

Syftet och målet med projektet var att:

Mål

e

Till Innehållsförteckning

e

Projektbeskrivning

e

Orsa Besparingsskogs Ocadkarta över fiskevårdsområdet

Orsa Besparingsskogs Ocadkarta över fiskevårdsområdet

Jag skulle i projektet:

e

Till Innehållsförteckning

e

Hjälpmedel

e

Under den här rubriken redovisar jag de hjälpmedel i form av hård- och mjukvara jag använde för att genomföra projektet.

GPS mottagare Magellan Meridian Gold

Till Innehållsförteckning

e

e

Vad är GPS?

e

GPS betyder Global Positioning System och är utvecklat av USA för militära ändamål. GPS systemet består av 24 satelliter som är utplacerade i sex banplan. Omloppstiden för en satellit är ca 12 timmar. Systemet kontrolleras av fem markstationer. Huvudstationen ligger i Colorado Springs i USA.

Genom GPS kan man bestämma sin position på jorden och få hjälp att navigera. Man använder sig av en mottagare som samlar in signaler från satelliterna. Det krävs i allmänhet att man har kontakt med minst fyra satelliter för att få en position.

Noggrannheten i positioneringen är beroende av vilken typ av mottagare man använder.

Noggrannheten avspeglar sig även i priset på mottagaren, dyrare mottagare ger i allmänhet bättre precision.

Det går att dela in mottagarna i tre grupper:

Jag använde mig av den enklaste typen av mottagare i examensarbetet

Till Innehållsförteckning

e

Resultat

e

Arbetet resulterade i:

Till Innehållsförteckning

e

Fältdatainsamlingssystem

e

Fälten i tabellen Virke.dbf

IDX koordY koordDatumPlatsSortimentFritextm3Fritt värde

e

Inmatningsformulär

e

I ArcPad Studio har inmatningsformulär till tabellen Virke.dbf skapats, formulären visar sig automatiskt när man ritar en punkt. Punkten kan ritas manuellt eller genereras automatiskt vid önskad GPS position. Fälten X koordinat och Y koordinat fylls i automatiskt med koordinatvärden hämtade från aktuell GPS position när punkten genereras.

För fältet ”Sortiment” har en lista med förvals värden skapats. Värdena hämtas från en dBase tabell och kan enkelt redigeras med hjälp av MS Excel.

Jag skapade en linje shape, väg.shp, i ArcView och på samma sätt som ovan kan linjen ritas manuellt eller genereras automatiskt med GPS samtidigt som man färdas den sträcka som önskas ritas. Tabellen innehåller två fält, ett ID fält och ett fält för namn. Inmatningsformulär som kommer fram automatiskt när man ritat klart linjen skapades i ArcPad Studio

e

Orsa Besparingsskogs fältdatainsamlingssystem

e

Till Innehållsförteckning

e