Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Valentin Juhlin - en mångsysslare

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

Valentin med en av sina tjädrar

Valentin Juhlin föddes i Gopshus 1896. Han var sonson till spelmannen Ljuder Anders Ersson och uppvuxen med musik till vardags. Redan som barn fick Valentin lära sig traktera fiol och innan han blev tonåring deltog han tillsammans med sin farfar vid Zorns spelmansstämma på Sandängarna 1908.

Senare blev Valentin även engagerad av Zorn i Gopsmor både som spelman och modell. För hans vidare förhållande till Zorn redogörs närmare på annan plats i denna publikation.

Som vuxen musiker övergick Valentin så småningom från fiol till dragspel och det är som dragspelare han gjort sig mest känd i musikaliska kretsar. Så småningom bildade Valentin, först tillsammans med sina bröder, ett musikkapell som turnerade vitt omkring i landskapet samt ofta i Norge. Sedan spelade och turnerade han tillsammans med andra spelmän, dels från byn och dels från andra platser här omkring.

Inkomsterna från musikutövandet lämnade inte så stort ekonomiskt utbyte, att det gav bärgning åt sin man. Valentin har försörjt sig som kolare, kolveds- och timmerhuggare, vägarbetare samt järnvägsarbetare, innan han blev dragspelsstämmare.

Den sysselsättningen började någon gång på 1930-talet. Ett eget stämbord gjorde Valentin av en gammal orgel, som han köpte av Knagg Erik Eriksson (Rassol Erik). Efter en del omändringar fungerade den alldeles utmärkt för sitt ändamål.

Första tiden stämde och reparerade Valentin dragspel privat till dragspelare ute i landet. Senare började han dragspelsstämning för Albin Hagström i Älvdalen, innan han gick över till att arbeta för Ragnar Sundqvist i Stockholm, vilken också bedrev dragspelstillverkning. Allt detta arbete utförde Valentin hemma i sin bostad i Gopshus.

I mitten av 1940-talet, troligen 1946, startade Valentin Juhlin tillsammans med några andra personer en dragspelsfabrik, som byggdes upp på gården hemma hos Valentin. Företaget kallades Nordisk Dragspelsjänst och produkten fick namnet ND-spel. När verksamheten var som livligast arbetade 15-20 personer där. Tyvärr eldhärjades fabriken 1954 och tillverkningen lades ned.

Därefter fortsatte Valentin dragspelsstämningen igen direkt för dragspelare som behövde hjälp med sina dragspel. Han reparerade även dragspel som Nordisk Dragspelstjänst tillverkat och försålt under åren. Med detta sysslade troligen Valentin tills han uppnådde pensionsåldern.

Valentin Juhlins stora fritidsintresse utöver musiken har alltid varit djur och natur. Han har under årens lopp även fått flera bevis på uppskattning för denna sin hobby.

Under drygt tjugotalet år ägnade Valentin sig åt att på nära håll studera skogsfåglar - tjäder och orre. Det hela började en vårdag 1925, då han var ute på en av sina skogsvandringar. Enligt uppgift hittade han då ett tjäderrede med ägg och en flyende tjäderhöna. Redet höll på att dränkas av det stigande smältvattnet, och det troliga var, att boet och äggen skulle spolieras, varför Valentin bestämde sig för att ta hem dessa. Han stoppade äggen innanför skjortan, för att de skulle hålla sig varma under vägen.

Väl hemkommen gick det inte att uppbringa någon ligghöna, varför han fick lägga in äggen i Mångs Olof Perssons äggkläckningsmaskin tills en vit leghornshöna några dagar senare anmälde sig som fostermor. Efter ett par veckor föddes sju näpna tjäderkycklingar. Nu uppstod ett försörjningsproblem som emellertid leghornshönan och Valentin med förenade ansträngningar lyckades lösa.

Valentin byggde nu upp en inhägnad på sin gård, där han födde upp dessa tjäderungar och inledde sin nära kvartssekellånga studie av skogsfågel i bur. Under årens lopp hann han föda upp många kullar tjäder och orre. Inte endast han själv hade glädje av denna verksamhet, utan även fågelforskare, jägare och många vanliga turister kom dit för att titta och eventuellt lära sig något.

I den här fågelfarmen var inte fåglarna påverkade av sin fångenskap. Beteendemönstret var precis detsamma som hos tjäder och orre i frihet i skogen. De hade kärleksliv, lade ägg, ruvade och födde ungar. Förutsättningarna var också desamma och fåglarna behandlade sin vårdare som en av sina egna. Valentin lyckades även få fram rackelhanar, som är en korsning mellan orrtupp och tjäderhöna.

När Valentin Juhlin vid mitten av 1940-talet lade ned sin fågelfarm var det en djurpark i Tyskland som övertog fåglarna.

Valentin födde även en tid upp harar för utplantering i skogen på lokaler där det var brist på sådana. Detta var under 1940-talet och skedde efter kontakter mellan Valentin, jaktvårdskonsulenten och jaktvårdande myndigheter.

Efter pensioneringen återgick Valentin till musiken och fiolspelningen som tidsfördriv. Han försökte i minnet återkalla låtarna efter farfadern Ljuder Anders Ersson.

Han iakttog även fågellivet omkring sig och många gånger rapporterade han sina iaktta­gelser till tidningarna.

På hösten 1984 fick Valentin Juhlin sluta sina dagar, 88 år gammal.

 

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-07-03