Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Vägunderhållsskyldighet

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

Långt innan Gopshus by hade egen farbar landsväg till och förbi byn hade man vägunderhållsplikt på andra vägar.

Gamla räkningar från 1900-talets början visar att Gopshus byamän hade årlig vägunderhållsskyldighet på en sträcka av Öjevägen. Det förefaller egendomligt att byn under dåtida förhållanden kunde vara engagerad i en väg som folket här kanske aldrig skulle befara och som låg omkring 6 mil hemifrån. Likadant hade Gopshusborna vägunderhållsplikt på vägen Mora-Älvdalen öster om Dalälven vid Spjutmo. Dit var det dock endast cirka 5 km, men ej heller denna väg kunde Gopshus ha någon glädje av då den gick på andra sidan älven och ingen broförbindelse fanns.

I det årliga vägunderhållet ingick justering av spårbildning, grusning, dikning, dikesrensning, buskröjning m.m.

Vägunderhållet på Öjevägen, för Gopshus byamäns del, sköttes av folk från Kättbo, vilka genom fjärdingsmannens därstädes försorg, utförde detta och årligen skickade räkning på kostnaderna. Detta först sedan underhållsarbetet avsynats och godkänts av länsmannen i Venjan. Ett exempel på kostnader och inkomster på den tiden visar nedanstående räk­ning från 1904 för vägunderhållet på Öjevägen.

Gopshus bys vägunderhåll på vägen vid Spjutmo skötte byamännen själva. Utfördes arbetet när det var lågt vattenstånd i älven kunde man vid vadstället passera denna med häst och kärra.

Vilken tidsrymd dessa vägunderhållsskyldigheter omfattade är inte bekant, men av allt att döma pågick de ett par decennier in på detta århundrade.

Nästa kapitel: Zorn och Gopsmor

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-04-13

e