Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Sticko Erik - byns egen fotograf

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

Sticko Erik Eriksson föddes i Gopshus 1889. Gården kallades "Jugongard" och är sedan länge riven och bortforslad. Den låg bakom nuvarande Knås men före stora landsvägen.

Sticko Erik och hans två år äldre bror Anders blev tidigt föräldralösa. Fadern omkom vid en drunkningsolycka, när modern var havande med Erik, och själv gick hon bort när yngste sonen var endast elva år. Efter moderns frånfälle flyttade bröderna till sin morfar i Selja, där de fick ett nytt hem.

Brodern Anders reste till Amerika, när han var sexton år, men återvände hem efter några år. Efter hemkomsten hjälpte han Erik att bygga en liten stuga, där denne bodde kvar till sin ålderdom.

Sticko Erik led sedan födseln av eksem över hela kroppen och blev genom detta handikapp en särling och kanske något misstänksam mot andra människor.

Han hade många talanger, som han under sitt liv fick utlopp för. Bland annat var han duktig i att teckna och måla, men hans största intresse var kanske ändå fotografering.

I Gopshus är han känd som byns egen fotograf och många fotografier i gårdarna vittnar om hans skicklighet. Tack vare honom har mycket gammalt och för byn signifikativt dokumenterats. Det sägs även, att han fick pris på en fototävling en gång.

Sticko Erik sökte sig, efter flytten till Selja, ofta till Gopshus där han hade många vänner. Här var han mången behjälplig med att måla och tapetsera och gjorde det gärna, eftersom han också på det området var dugande.

Enligt uppgift ägde han även talanger när det gällde att uttrycka sig i skrift och ägnade sig gärna åt att formulera sig i rimmad form.

Sticko Erik fick på äldre dagar ganska nedsatt syn och hörseln hade länge inte varit så bra, varför han flyttade till ålderdomshemmet. När han fick permission därifrån, besökte han sin lilla stuga i Selja. Vid ett sådant tillfälle blev han påkörd av en bil och förd till sjukhus, där avled Sticko Erik i slutet av 1960 vid en ålder av 71 år.

Sticko Erik Eriksson

Sticko Erik Eriksson, fotograf m.m.

 

Nästa kapitel: Adolf Larsson - ett original

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-09-03

e