Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Stenplockning

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

En annan synnerligen udda och tillfällig sysselsättning i Gopshus, ett par år under första världskriget 1914-1918, var stenplockning vid älvstranden.

Stenarna skulle vara granit eller porfyr med rund eller oval form. Det var mycket viktigt att de hade rullegenskaper och lämplig storlek var något mindre än en knuten mansnäve. De plockade stenarna skulle vidarebefordras till Tyskland, där de av mottagarna skulle användas vid krossning av malm.

I denna sysselsättning arbetade man lämpligen två och två tillsammans. Först plockade man och lade stenarna i en låda försedd med två stänger som tjänstgjorde som bärhandtag. När lådan var full bars den till ett uppsamlingsställe, där den tömdes på sitt innehåll.

Lund Evald Andersson har berättat, att han och hans bror. Bror Lund, sysslade med stenplockning vid älven under två somrar. Den ena sommaren var man ända nere i Säs för stenletning. Nere vid Pingelholmen, ett stycke utanför byn gjorde man till och med en väg uppför backen fram till redan befintlig väg, för att med häst kunna transportera de utsorterade stenarna fram till Gopshus järnvägsstation. Där lastade man över stenarna till järnvägsvagn.

Den här verksamheten sköttes och leddes av Strål Lars Eriksson från Garberg och bröderna Juhlin från Gopshus.

Många år senare, någon gång på 1930-talet, var det åter aktuellt med sådant arbete, men det blev endast ett prov. Tillgången på lämplig sten var ej hel­ler av den omfattningen att plockning befanns lönande.

 

Nästa kapitel: Byskolan i Gopshus och barnens skolgång förr i tiden

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-02-03

e