Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Källor och litteratur

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Otryckta:

Kyrkoarkivet

Bygdearkivet

Lantmäterihandlingar, kartor och protoholl

Bystämmoprotokoll

Byhandlingar, kartor och dokument

Storskifteshandlingar och kartor

Protokoll från Templet nr 228 Klippan

Protokoll från Mora Fria Missionsförening

Privata dokument, handlingar m.m.

Intervjuer, bandade och andra, samt muntlig tradition

 

Tryckta:

Andersson, Gunnar m.fl., 1903: Öfre Dalarna förr och nu

Arosenius, F.R., 1978: Beskrifning över provinsen Dalarne

Banck, Majt, 1985: Karlfeldt och Zorn

Björklund, Stig, 1972: Anders Zorn Hembygdsvårdaren

Boethius, Gerda, 1977: Zorn Människan och konstnären

Bylin, Kjell: Redogörelse för fågelinventeringen vid Spjutmosjön sommaren 1970. (stencil)

Envall, Petrus: Dalarnas vårdkaseberg - - - Dalarnas Hembygdsbok 1946

Forslund, Karl Erik, 1921: Med Dalälven från källorna till havet

Hulphers, Abraham, 1957: Hulphers Dalaresa 1757

Kröningssvärd, C.G., 1972: Blåkullefärderna eller Handlingar om trolldomsväsendet i Dalarne 1668-16753

Lannerbro, Ragnar, 1984: Uppsats i Moraboken Del I

Levander, Lars, 1943-47: Övre Dalarnes Bondekultur I-III

Lindén, Bror, 1974; 1663-1664 års inventering av fäbodar m.m.

Lindén, Bror: Bebyggelsenamn

Linné, Carl von, 1953: Linnés Dalaresa 1734

Linge, Karl, 1929: Om folkundervisningen i Dalarne före 1842

Mattson-Djos, Elsa, 1971: Moradräkten

Montelius, Sigvard, 1977: Uppsats i Dalaskogen

Pers, Anders, 1927: Gamla Papper angående Mora socken

Persson, Hans: Rapport över botaniska undersökningar av områden berörda av utbyggnaden av Spjutmo kraftstation. Växtbiologiska institutionen Uppsala i maj 1969 (stencil)

Romsson, Janne, 1954: Mora skolverk

Rosander, Göran, 1977: Uppsats i Dalaskogen

Solders, Severin, 1936-61; Älvdalens sockens historia I-VI

Trotzig, Dag, 1980: Urmakeriet i Mora.

Dessutom genomgång av tidnings- och tidskriftsintervjuer och artiklar.

 

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-09-03

e