Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Mångs Olof Persson
Byns allt i allo

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

Mångs Olof Persson, 1866-1955

Mångs Olof Persson var född 1866 i Oxberg och växte upp därstädes. Som de flesta unga män, vid den här tiden, fick han omedelbart efter den obligatoriska skolgången börja med vävskedsaffärer.

Vid 16 års ålder fick han tillsammans med en bror ge sig iväg ut på den första långresan. Den gick till Värmland och varade i tre månader. Eftersom det var vinter drog bröderna skedkälken med hela lagret på, både färdiga vävskedar och virke till sådana. De gick hela vägen över Malung och kom ända upp till Fryksände i Värmland, där de vände och styrde kosan hemåt igen. Mångs Olof har berättat, att de hade 700 kronor med sig hem. Med dessa pengar betalades en skuld i gården samt skulder efter fadern "och på fjorton dagar var vi utan pengar igen".

En del år senare fick Mångs Olof Persson ärva Gertru Erik Olssons gård och kvarlåtenskap i Gopshus. Han gifte sig också med en Gopshusflicka och blev Gopshusbo. Gården var den som kallas Bryktbåkk och där framlevde Mångs Olof resten av sitt liv.

Mångs Olof Persson blev under en lång följd av år, den som allt skulle bestyra och ombesörja i byn, och även inom gamla Mora socken hade han många uppdrag. Mångs Olof var byföreståndare, fjärdingsman för Gopshus och Oxberg, nämndeman, kommunalman och mycket annat. Han brukade även tjänstgöra som polis på Mora marknad för länge sedan.

Mångs Olof upprättade bouppteckningar och arvsskiften, gjorde självdeklarationer för folk och ordnade lagfarter på fastighetsköp bland annat. I Oxberg utförde han under en lång tid nästan allt som hade att göra med fastighetsdelning och förvärv.

Mångs Olof Persson var en framsynt man och inom byn ivrade han för att vägarna skulle förbättras. Även andra byangelägenheter ägnade han mycket stort intresse. Han var även initiativtagare till bildandet av byns första tröskförening.

Mångs Olof var ingen skogsarbetare och jordbruket hade han troligen som så många andra för att överleva.

Utöver arbetet som "papperskarl" var han även smed samt hade en tid biodling och hönseri i mindre skala.

Han var också bäruppköpare under bärepoken.

Ända in i det sista var Mångs-Olof verksam och gick bort 1955 då han inte var långt ifrån 90 år.

 

Nästa kapitel: Ljuder Anders Ersson - en spelman från Gopshus

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-07-02

e