Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Laxfisket i Dalälven

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

Äldre Gopshusbor och de som ända in på 1930—talet om somrarna brukade bada i Dalälven mitt för Gopsmor minns det stora laxfisket som stod ute i älven några hundra meter uppströms Zorns fiskarstuga.

Laxfisket i älven.

Laxfisket i älven.
Foto: Inga Leffler år 1937

Från början hade laxfisket byggts av en soldat Berg i Garberg, kallad Gammel-Berg. Det bestod av en stor mjärde av grov järntråd samt trägrindar som ledarmar, vilka skulle leda fisken mot mjärden.

Virket till laxfisket, som byggdes upp på nytt varje vår, höggs vid jultiden och helst vid fullmåne, emedan det då blev mest lockande för fisken. Virket bestod av gran med 8-9 tums brösthöjdsdiameter. Det grövsta partiet av det användes till fiskebockar. Dessa försågs sedan med två fötter. Vanligen måste man använda 6-7 bockar, innan man kom ut till kungsådran (huvudströmfåran).

Så snart vårfloden gått, började man bygga fisket. Bockarna ställdes med smaländen mot strömmen och grovänden nedåt älven. Längst ut mot kungsådran ställde man de båda största och grövsta bockarna. Mellan dessa skulle mjärden placeras.

Mjärden skulle stå noggrant efter strömriktningen och mjärdställningen omgavs på ömse sidor av ledarmar, innerarmen och ytterarmen. Båda armarna bestod av ett antal grindar, tillverkade av långt, smalt och obarkat tallvirke.

Grindens ståndare var spetsade så att de kunde stadigt slås ned i älvbottnen. Innerarmen, som gick vinkelrätt ut från stranden, kunde till någon del begagna sig av de ovannämnda fiskebockarna, men både för större delen av innerarmen och för hela ytterarmen slogs särskilda pålar ned i älvbottnen, varefter grindarna med björkvidjor gjordes fast vid dessa pålar.

Ytterarmen gick först snett över strömriktningen, men slutade med en liten grind, som stod precis i strömmens riktning.

Helhetsbild av laxfisket.

Helhetsbild av laxfisket.

Från stranden ledde en brygga ut på fisket. Den bestod av två långa slanor, på undersidan hopfästa medelst tvärslag. Inne vid land låg bryggan på de pålar, mot vilka grindarna stödde sig. Längre ut låg den på fiskebockarna.

När laxfisket skulle vittjas, gick man på landgången ut till mjärden och lyfte upp denna samt tog ut eventuell befintlig fisk.

Österdalälven med så kallat laxfiske.

Österdalälven med så kallat laxfiske (pilen).
Gopsbergets silhuett i bakgrunden.

Nästa kapitel: Gopsberget

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-04-15

e