Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Innehållsförteckning

 

Klicka på ett kapitel som verkar intressant!

Förord

Inledning

Äldsta skattelängderna

Trolldomsprocesserna

Bomärken i Gopshus vid tiden för storskiftet 1845

Jordbruk och boskapsskötsel

Löshästar på skogen. Berättelse av Erik Skord, nedskriven maj 1984

Kogatan och byvägarna förr i tiden

Fäbodbruket

Skogen och skogsbruket genom tiderna

Flottningsarbete under vårarna 1919-1920. Berättelse av Richard Andersson (Knagg Richard) nedskriven februari 1985.

Kolning. Berättelse av Verner Larsson (Ullås) nedskriven i maj 1984.

Den stora skogsbranden 1888

Bärplockningsepoken

Gopshusbäcken - byns livsnerv i gången tid

Gopalån

Olpersbäcken

Något om bakgrunden till framväxten av de folkliga hemslöjderna

Hemslöjd och hantverk i Gopshus

Gårdfarihandel

Vävskedstillverkning

Hårarbete och hårkullor

Kådplockning

Stenplockning

Byskolan i Gopshus och barnens skolgång förr i tiden

Byskolan i Gopshus och barnens skolgång förr i tiden - bilder

Byns handelsbodar genom tiderna

Templet och missionsvännerna

Sång och amatörteaterverksamhet

Älvdalsbanan

Posten

Byns telekommunikationer

Bilen som fortskaffningsmedel

Landsvägen

Forkörning

Vägunderhållsskyldighet

Zorn och Gopsmor

Laxfisket i Dalälven

Gopsberget

När lyset kom till byn

Vasaloppet ur Gopshusbornas synvinkel

Ak-arbetet och stenkistorna

Från slåtterängar till spjutmosjön

Mångs Olof persson - byns allt i allo

Ljuder Anders - en spelman från Gopshus

Valentin Juhlin - en mångsysslare

Stenkvist - skogarnas vagabond

Sticko Erik - byns egen fotograf

Adolf Larsson - ett original

Gammelstugan i Ullås

Folk och gårdar - en bildsvit

Källförteckning

 

 

 

2006-01-09

e