Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Forkörning

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

De tidigaste någorlunda reguljära kommunikationerna förbi Gopshus som man känner till är forkörningen. Hur långt tillbaka i tiden som denna sorts befraktning pågått vet man inte, men den upphörde i och med öppnandet av Älvdalsbanan år 1900.

Om forkörning försiggick året om är ej heller bekant, men det är belagt att den pågick vintertid. Det troligaste är emellertid att transporterna förbi Gopshus var begränsade enbart till den frusna och snötäckta tidsperioden av året.

Byns äldsta invånare har berättat från slutet av förra seklet att fororna från Morahållet vintertid gick efter byvägen upp till och förbi gården Knås, där man svängde till höger för att komma ned på åkrarna före gården Gertru, eller Djos som den fått heta senare, och vidare över åkrarna nordväst ut mot Oxberg. Man tog antagligen den vägen för att slippa en del backar i byn. Att man inte vek av från byvägen tidigare, berodde på att det endast fanns ett ställe, där man kunde passera bäcken och "bäckgraven" och det var vägbron vid Knås.

Forvägens fortsättning efter Oxberg kunde troligen dels gå via Evertsberg till västerdalarna och dels följa västra älvstranden förbi Älvdalen mot Särna och Norge. På den här tiden fanns det inga broar över Dalälven, utan endast färjställen på sommaren och överfart på isen vintertid. Därför kan man tänka sig att det ibland kunde vara rimligt att fara över Gopshus.

När forkörarna kom till Gopshus hade de färdats två mil från Mora och klarat av ett normalt skjutshåll med häst, varför det skulle finnas gästgiveri eller möjlighet till vila, förtäring och övernattning.

Gopshus var också den första bebyggelsen efter en ganska lång skogssträcka. I Gopshus var ett enkelt och primitivt gästgiveri inrättat i, vad vi i dag kallar för "gammelstugan i Djos". Där kunde forkörarna åtminstone få någon form av enklare förtäring och behövde man ligga över fick man göra det på köksgolvet.

Det bör i det här sammanhanget sägas att den större och reguljära forskjutsvägen från Mora och norrut gick på östra sidan om älven. Det första gästgiveriet där fanns i Garberg. Där var det också en riktig skjutsstation där resenärerna kunde byta hästar och åkdon bland annat.

Gopshus gästgiveri i gammelstugan i gården Djos.

Gopshus gästgiveri i gammelstugan i gården Djos.

Nästa kapitel: Vägunderhållsskyldighet

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-04-13

e