Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Byskolan i Gopshus
och barnens skolgång förr i tiden - bilder

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

Gopshus småskola 1913-1914. Lärarinna Frida Andersson

Gopshus småskola 1913-1914. Lärarinna Frida Andersson

1 Selma Andersson 9 Astrid Bergman 17 Oskar Andersson
2 Märta Ljuden 10 Berta Eriksson 18 Anders Dalberg
3 Kristina Olsson 11 Elsa Eriksson 19 Albert Nyström
4 Mia Karlström 12 Frida Andersson 20 Karl Karlström
5 Anna Eriksson 13 Alfred Nyström 21 Nils Andersson
6 Anna Eriksson 14 Karl Dalberg 22 Anders Olsson
7 Signe Larsson 15 Erik Andersson
8 Hildur Nyström 16 Karl Olsson


Gopshus skola oktober 1914. Klasserna 1-4. Lärarinnan Frida Andersson

Gopshus skola oktober 1914. Klasserna 1-4. Lärarinnan Frida Andersson

1. Anna Olsson 9. Eline Nilsson 17. Mia Karlström
2. Majt Larsson 10. Selma Andersson 18. Signe Larsson
3. Anna Ljudén 11. Märta Ljudén 19. Anna Eriksson
4. Mia Eriksson 12. Stina Olsson 20. Hildur Nyström
5. Selma Nyström 13. Anna Eriksson 21. Berta Eriksson
6. Anders Olsson 14. Karl Dahlberg 22. Oskar Andersson
7. Anders Dahlberg 15. Karl Olsson 23. Lärarinnan Frida Andersson
8. Nils Andersson 16. Albert Nyström


Gopshus småskola 1918. Lärarinnan Frida Andersson/Olsson

Gopshus småskola 1918. Lärarinnan Frida Andersson/Olsson

1. Anna Karlström 8. Anders Dalberg
2. Elsa Olsson 9. Nils Andersson
3. Mia Eriksson 10. Anna Ljudén
4. Selma Nyström 11. Anna Olsson
5. Eivor Berg 12. Anna Eriksson
6. Verner Larsson 13. Mait Larsson
7. Teodor Ljuden14. Lärarinnan Frida Olsson

Gopshus skola från omkring 1922. Lärarinnan Märta Kihlgren.

Gopshus skola från omkring 1922. Lärarinnan Märta Kihlgren.

1. Einar Larsson 7. Svea Eriksson 13. Edit Karlström
2. John Hedlund 8. Frida Nyström14. Elsa Eriksson
3. Evert Eklund 9. Selma Eriksson 15. Signe Eriksson
4. Linnéa Ljudén 10. Märta Kihlgren 16. Erik Skord
5. Hilma Larsson 11. Anna Larsson 17. Erik Olsson
6. Maria Olsson 12. Hilma Olsson

Gopshus skola 1929. Lärarinnan Frida Olsson.

Gopshus skola 1929. Lärarinnan Frida Olsson.

1. Gunnar Nordin6. Margit Eklund 11. Selma Eriksson
2. Richard Andersson 7. Anna Nordin12. Lärarinnan Frida Olsson
3. Torsten Olsson 8. Bror Olsson 13. Vallace Larsson
4. Karin Eriksson 9. Helge Mångs 14. Bror Fredriksson
5. Maria Larsson 10. Henning Ljudén 15. Hazel Larsson

Gopshus skola vårterminen 1931. Lärarinnan Elsa Holknekt.

Gopshus skola vårterminen 1931. Lärarinnan Elsa Holknekt.

1. Gösta Fredriksson6. Torsten Olsson11. Helge Mångs
2. Bror Morén 7. Margit Eriksson12. Henning Ljuden
3. Ragnar Morén 8. Hazel Larsson13. Georg Nyström
4. Stig Östberg 9. Anna Nordin14. Bertil Juhlin (skymd)
5. Elsa Holknekt 10. Gunnar Nordin

Gopshus skola 1932. Lärarinnan Frida Olsson.

Gopshus skola 1932. Lärarinnan Frida Olsson.

1. Rut Hedlund5. Stig Östberg 9. Gösta Fredriksson
2. Aina Juhlin 6. Rune Ljuden10. Ragnar Morén
3. Margit Eriksson 7. Lärarinnan Frida Olsson11. Uno Morén
4. Harald Nyström 8. Bror Morén12. Torsten Olsson

Gopshus skola omkring 1934. Lärarinna Frida Olsson.

1. Sven Morén 7. Holger Mångs 12. Ruth Rickardsson
2. Henry Lund 8. Uno Morén13. Sylvia Rombin
3. Rune Juhlin 9. Rut Hedlund 14. Rune Ljudén
4. Arne Nordin 10. Ingrid Morén 15. Harald Nyström
5. Sam Larsson 11. Aina Juhlin 16. Frida Olsson
6. Göte Lindgren

Nästa kapitel: Byns handelsbodar genom tiderna

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-02-05

e