Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Bilen som fortskaffningsmedel

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

Bilen kom relativt sent till Gopshus. Innan landsvägen var färdigbyggd strax före 1930 talets mitt, var vägarna både till och inom byn så dåliga, att det i stort sett var omöjligt att ta sig fram med motorfordon. Därför var det ganska meningslöst att ha bil här. Den skulle ändå inte kunna användas annat än i undantagsfall. "Vägbeskaffenheten lämpade sig mycket bättre för häst och vagn eller cykel. Vintertid var också väghållningen så dålig att möjligheten att ta sig fram med motorfordon var otänkbar.

Den första bilen införskaffades av Joel Olsson och det var troligen 1935. Han var nämndeman på den tiden och bilen kom väl till pass vid tingsresorna till Mora.

Ändå var det, som synes här nedan, en Gopshusbo som redan 1914 skaffade sig körkort för bil eller kompetensbevis som det hette då.

Första körkortet i gopshus.

Första körkortet i Gopshus.

 

Nästa kapitel: Landsvägen

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-04-12

e