Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Adolf Larsson - ett original.

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

Adolf Larsson alias Korsnä-Lasse.

Adolf Larsson alias Korsnäs-Lasse.

Adolf Larsson är det säkert inte många här omkring som känner, men säger man Korsnäs–Lasse, då vet alla vem det är frågan om. Som framgår av namnet var hans födelsebygd Korsnäs utanför Falun.

Korsnäs-Lasse var en vandringsman, som vandrat nästan hela sitt liv. Han kände stora delar av Sverige och Norge, han kände bygden och han kände människorna bättre än de flesta.

Redan före storstrejken 1909 hade Adolf Larsson varit med om att bygga järnväg uppe i Jämtland. Han var en god berättare och hade ett gott minne. Rätt som det var kunde han börja sjunga sin tids melodier.

När Korsnäs-Lasse första gången dök upp i Gopshus är inte belagt, men det måste ha varit ganska tidigt på det här århundradet. Han var förtennare, och som sådan reste han tillsammans med några följeslagare omkring och underhöll husmödrarnas kopparkärl. Dessa skulle kontinuerligt förtennas inuti för att vara brukbara.

På äldre dagar tillbringade Korsnäs-Lasse mycket av somrarna i Gopshus. Han var som ett vårtecken. Han kom till byn så fort det började lida mot sommar och stannade till hösten. Med tiden blev Korsnäs-Lasse inte så rörlig och i Knagg Richard och Märta Andersson hade han ett verkligt stöd.

Detta är nu ganska många år sedan. Korsnäs-Lasse kom så småningom till lasarettet och avled där 82 år gammal.

 

Nästa kapitel: Gammelstugan i Ullås

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-01-09

e