Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

Gopshusbäcken


<img src="nonflash.gif" width=398 height=300 border=0 />

Gopshusbäcken, tröskverkens och slipverkens vattendrag

Bäcken, som rinner mitt igenom byn, har haft stor betydelse för människorna här. I den hade man dammar och vattenhjul som användes som drivkraft vid tröskning och slipning av verktyg och redskap samt även vid malning av säd och vid sågning av husbehovsvirke.

År 1918 fick byn elektricitet och därmed kom elektriska motorer som slog ut vattenkraften, men en del av de gamla anläggningarna var i bruk ända fram till 1930-talet.

Se Gopshusboken, länk här:"Gopshus en by i Mora" kapitlet "Gopshusbäcken - byns livsnerv i gången tid".

2006-01-08

e