Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

Gopshus

Gopshus är en by i Mora kommun. Den ligger ca 20 km norr om Mora och ca 19 km söder om Älvdalen.

Gopshus är en relativt gammal by. Den omtalas redan på 1500-talet i Gustav Vasas skattelängder. Dessa är de äldsta urkunderna för Mora, som angår befolkningen i gemen, och i den första längden från 1539, finns tio skattebetalare i byn.

Gopshus, vy från Gopshusberget

Vy över byn Gopshus

Gopshusberget eller Gopsberget, som det kallas av ortsborna ger karaktär åt byn som ligger vid dess fot. De flesta gårdarna är placerade på nordsidan av berget och befinner sig vid midvintertid i skugga, då solen inte orkar stiga över bergstoppen. Gopsbergets kulliga topp med den branta nordostsidan är lätt igenkännliga ända nerifrån Leksandstrakten och syns över största delen av Siljan

Gopshusberget

Gopshusberget, vy över spjutmosjön

2005-12-06

e