Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

Gopalån


<img src="nonflash.gif" width=496 height=372 border=0 />
Gopalån, kvarnarnas vattendrag

Har Gopshusbäcken varit tröskverkens och slipverkens vattendrag, så har Gopalån framför allt varit kvarnarnas och även sågarnas. Redan år 1663 omtalas, i samma års jordebok, att det fanns kvarnar i Gopalån. Sålunda skall det, vid den inventering av bland annat sågar och kvarnar, som då gjordes, ha funnits ”två ströqvarnar”, i ån vid Fageråsen.

Längre nedströms vid Gopshus, fanns vid samma tillfälle ytterligare sex kvarnar, som ”Gopshus, Oxbergs, Östnors, Dysbergs och Ewertsbergs allmoge bruka”. Var dessa kvarnar exakt legat är osäkert, men allting talar för att de var belägna i kvarnänget, som ligger väster om vägen till Oxberg vid Gopalån. Där har man även hittat märken som tyder på att det kan vara fråga om dessa kvarnplatser.

Läs mer i Gopshusboken, länk här: "Gopshus en by i Mora" kapitlet"Gopalån"

2006-01-08

e